<strong>Corina Ozon: Cine se teme de femei? Și de ce?</strong>

În marile zone ale culturii, sunt foarte puține femei. Sau puține cele pe care le știm. Pe parcursul educației formale, femeile sunt aproape absente din manuale. Acum e mai degrabă despre a fi neluate în seamă, neluate în serios. Pe pereții școlilor, portretele oamenilor iluștri sunt doar bărbați. Cum explici această realitate? Este o tradiție […]

<strong>Corina Ozon: Who is afraid of women? And why?</strong>

In large areas of culture, there are very few women. Or there are few women we know. Throughout formal education, women are almost absent from textbooks. Now it’s more about being ignored and not taken seriously. On the school’s walls, we see only the portraits of famous men. How do you explain this reality? It […]