Politica de confidențialitate

PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

Încrederea dumneavoastră în serviciile și personalul nostru este una dintre preocupările noastre principale. În acest sens, pentru a vă oferi cea mai bună experiență posibilă, ne concentrăm pe îmbunătățirea continuă a întregii noastre activități.

Feminism pentru Real cunoaște importanța datelor dumneavoastră cu caracter personal și se angajează să protejeze confidențialitatea și securitatea acestora. De aceea, este important pentru noi să vă oferim într-o manieră integrată informațiile legate de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în cadrul acestor Termeni și Condiții.

Feminism pentru Real este o persoană juridică română, al cărei obiect principal de activitate este producția de baterii și acumulatori.

Feminism for Real își are sediul pe Strada Matei Voievod, București.

Feminism for Real respectă confidențialitatea tuturor clienților noștri și confidențialitatea tuturor vizitatorilor site-urilor noastre web și va trata/prelucra datele personale cu mare atenție, în condiții tehnice și organizatorice de securitate adecvată.

Feminism for Real prelucrează datele cu caracter personal primite direct de la dumneavoastră, în calitate de persoane vizate, sau indirect în timpul derulării relațiilor comerciale/contractuale și/sau înregistrării și procesării comenzilor în magazinul online Feminism for Real (cu adresa web). feminismforreal.com ).

Datele personale sunt colectate fie numai cu acordul/acceptarea dumneavoastră, dacă sunt oferite cu bună știință, de bunăvoie, din proprie inițiativă, fie la solicitarea Feminism for Real, de exemplu prin înregistrarea comenzilor, unul dintre formularele online utilizate, respectiv online formularul de contact, formularul de comandă de produse online, întrebarea Feminism for Real, întrebarea despre un produs etc., prin abonarea la buletine informative (desigur, numai după ce ați optat pentru primirea acestor buletine informative), prin completarea datelor din formularul de înregistrare a contului pe un site web Feminism for Real etc.

Utilizarea de către dumneavoastră a acestui site web și a altor site-uri web Feminism for Real este supusă prezentelor prevederi și condițiilor generale, tehnice și de participare ale Feminism for Real.

Dacă nu sunteți de acord cu niciunul dintre termenii acestor termeni și condiții, nu utilizați niciunul dintre site-urile noastre web și nu ne furnizați datele dumneavoastră cu caracter personal. Anumite servicii pot fi condiționate de furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Feminism for Real va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal numai în măsura în care acest pas este necesar pentru îndeplinirea scopurilor mai sus menționate, cu respectarea măsurilor legale de securitate și confidențialitate a datelor.

1. Ce date personale prelucrează Feminism for Real?

Prelucrarea datelor cu caracter personal este orice operațiune sau set de operațiuni, care se realizează asupra datelor dumneavoastră cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, precum: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea , utilizarea, dezvăluirea prin transmitere, diseminare sau punerea la dispoziție în alt mod, aliniere sau combinare, restricție, blocare, ștergere, distrugere, arhivare.

Pentru a accesa site-urile web Feminism for Real, nu este nevoie să ne furnizați date personale.

În contextul desfășurării activității curente a Feminism for Real, inclusiv desfășurarea activității comerciale/contractuale, înregistrarea comenzilor online, abonarea la buletine informative Feminism for Real, precum și în contextul îndeplinirii obligațiilor legale, este posibil să solicităm anumite date.

În acest sens, Feminism for Real va prelucra, printre altele, următoarele date personale: nume și prenume, număr de telefon, adresa de domiciliu/reședință/transport, adresa de e-mail, opțional denumirea companiei, adresa IP etc.

2. Care sunt scopurile colectării datelor cu caracter personal?

Utilizăm datele dumneavoastră personale numai în următoarele scopuri:

Prelucrarea și transmiterea comenzilor plasate pe site-ul nostru;

Pentru a vă oferi o experiență de căutare mai personalizată în funcție de interesele dvs.

Conducerea activității comerciale/contractuale a Feminism for Real;

Marketing, promovare, publicitate, concursuri, loterie publicitare, programe de fidelitate, inclusiv transmiterea de oferte comerciale generale sau personalizate; dezvoltarea si imbunatatirea serviciilor

Managementul relatiilor cu clientii;

Comunicarea comerciala cu clientii prin orice mijloc de comunicare;

Îndeplinirea obligațiilor legale incidente;

Comunicarea cu organisme/autorități/instituții de interes public sau public;

Activitati de audit si control/supraveghere;

Arhivare, scopuri statistice;

Soluționarea litigiilor și a litigiilor, executarea judecătorească, hotărâri arbitrale, hotărâri judecătorești etc.

Feminism for Real va considera toate informațiile colectate de la tine ca fiind confidențiale și nu le va împărtăși cu terțe părți fără acordul tău expres și prealabil.

3. Cine sunt destinatarii datelor dumneavoastră cu caracter personal?

Destinatarii datelor pot fi chiar persoanele (vizate) care au furnizat datele cu caracter personal, după cum urmează:

Clienții individuali ai Feminism for Real (actuali, foști sau potențiali), vizitatori, publicul larg, reprezentanții/împuterniciții acestora, legali sau convenționali (în scopul desfășurării de relații comerciale/contractuale);

Furnizori, prestatori de servicii și alte persoane juridice/parteneri de afaceri/parteneri contractuali ai Feminism for Real, autorități/instituții publice;

Destinatarii (alții decât persoanele vizate) ai datelor pot fi:

autoritati publice centrale si locale, autoritati judiciare, politie, parchet (in limita prevederilor legale si/sau ca urmare a unor cereri expres formulate), societati bancare, executori judecatoresti, societati de asigurare si reasigurare, organizatii de cercetare de piata (scop statistic) Si curând

Confidentialitatea datelor cu caracter personal va fi asigurata de Feminism for Real si nu va fi furnizata altor terti decat cei mentionati in acest document.

4. Prelucrarea datelor cu caracter personal în scop promoțional (marketing)

Datele personale furnizate de dumneavoastră (cum ar fi: nume și prenume, număr de telefon, adresa de domiciliu/reședință/transport, adresa de e-mail, opțional denumirea companiei, adresa IP etc.) pot fi prelucrate de Feminism for Real respectând drepturile dumneavoastră, în special dreptul la informare și opoziție, în următoarele scopuri: marketing (inclusiv marketing direct), realizarea de comunicări comerciale pentru produse și servicii Feminism for Real, inclusiv cele dezvoltate împreună cu un partener Feminism for Real, prin orice mijloc de comunicare, inclusiv prin servicii de comunicații electronice. Datele personale furnizate de dumneavoastră pot fi folosite în scopuri promoționale (marketing) și pentru produsele sau serviciile altor parteneri ai Feminism for Real, respectându-vă drepturile.

Dacă Feminism for Real intenționează să utilizeze datele dumneavoastră în scopuri de marketing direct, (dacă persoanele vizate au optat pentru acest lucru) veți fi informat în prealabil. Vă puteți exercita dreptul de a preveni o astfel de prelucrare selectând casetele corespunzătoare din formularele/documentele utilizate pentru colectarea datelor cu caracter personal.

Indiferent de situație, dacă doriți ca datele dumneavoastră cu caracter personal să nu mai fie prelucrate de către Feminism for Real, ne puteți solicita în mod expres să oprim orice prelucrare a datelor din partea noastră. În același timp, atunci când doriți să nu mai primiți buletine informative sau materiale informative de la Feminism for Real, vă puteți dezabona folosind link-ul „Dezabonare” sau „Dezabonare”.

În legătură cu Feminism for Real, dumneavoastră, conform prevederilor legale aplicabile, beneficiați de următoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul de ștergere a datelor, dreptul de restricționare a prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opozitie si procesul individual automatizat.

5. Durata prelucrării datelor cu caracter personal

Pentru realizarea scopului menționat, Feminism for Real va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe toată perioada de desfășurare a activităților Feminism for Real, până în momentul în care dumneavoastră, sau reprezentantul dumneavoastră legal/convențional, vă veți exercita dreptul de opoziție/ștergere (cu excepția a situației în care Feminism for Real prelucrează datele în baza unei obligații legale sau justifică un interes legitim). După încheierea operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, în cazul în care dumneavoastră sau reprezentantul legal/convențional nu veți exercita dreptul de opoziție/ștergere, conform legii, aceste date vor fi arhivate de Feminism pt. Real pe durata de timp prevăzută în procedurile interne Feminism for Real și/sau va fi distrus.

6. Termeni și condiții gdpr (regulament general privind protecția datelor)

Ce inseamna asta?

Ca urmare a consimțământului dumneavoastră, reprezentanții Feminism for Real vă pot contacta cu informații (comunicații comerciale) despre serviciile, produsele Feminism for Real, prin e-mail, SMS și alte canale digitale, cum ar fi rețelele sociale.

Pentru a adapta informațiile comunicate în funcție de comportamentul și preferințele dumneavoastră și pentru a vă oferi cea mai bună și personalizată experiență, putem analiza și combina datele dumneavoastră personale.

Atunci când analizăm și combinăm datele dumneavoastră cu caracter personal, vom face acest lucru numai în conformitate cu prevederile legale aplicabile, ceea ce ar putea presupune obținerea unei aprobări sau confirmări prealabile și/sau a unor informații suplimentare de la dumneavoastră.

Aceste date pot include:

Datele pe care doriți să le partajați în mod activ cu noi, cum ar fi numele și prenumele, numărul de telefon, adresa de domiciliu/reședința/transport, adresa de e-mail, opțional numele companiei, adresa IP etc.

Feminism for Real îți oferă posibilitatea de a-ți retrage consimțământul în orice moment, așa cum se menționează pe această pagină.

7. Ce măsuri de securitate sunt utilizate pentru a vă proteja datele?

Pentru a evita utilizarea neautorizată a datelor cu caracter personal, precum și eventualele abuzuri, folosim metode și tehnologii de securitate, împreună cu politici și proceduri de lucru adecvate, pentru a proteja datele personale colectate.

Securitatea completă a datelor transmise prin Internet nu poate fi niciodată garantată. În timp ce Feminism for Real depune toate eforturile pentru a vă proteja datele personale, nu putem garanta în mod absolut securitatea datelor transmise către site-urile web Feminism for Real. Orice transmisie de date se face pe propriul risc. Odată ce primim informațiile dvs., vom folosi proceduri și măsuri stricte de securitate împotriva utilizării neautorizate, ilegale, distrugerii, pierderii accidentale sau dezvăluirii datelor cu caracter personal.

8. Condițiile transferurilor de date cu caracter personal în afara UE și a Spațiului Economic European

Transferurile de date în afara UE și a Spațiului Economic European se pot face numai în condițiile prevăzute de legislația specifică națională și comunitară privind protecția cetățenilor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și cu privire la libera circulație a acestora.

9. Care sunt drepturile tale?

Prin citirea acestui document, ați fost informat despre drepturile de care beneficiați, conform prevederilor legale aplicabile, și anume: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul de ștergere a datelor, dreptul de restricționare a prelucrării, dreptul de a portabilitatea datelor, dreptul la opoziție și procesul individual automatizat. Totodată, atunci când prelucrarea se realizează pe bază de consimțământ, aveți dreptul de a vă retrage oricând consimțământul în scris, adresat Feminism for Real, în condițiile legislației aplicabile, fără a afecta legalitatea prelucrării. efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

De asemenea, aveți dreptul de a vă opune în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, prelucrării datelor cu caracter personal în scopuri de marketing direct, folosind, dacă este cazul, funcția de dezabonare inclusă în materialele de marketing.

Pentru celelalte scopuri, aveți dreptul de a vă opune, în orice moment, în mod gratuit, ca datele cu caracter personal pe care le furnizați către Feminism for Real să facă obiectul prelucrării, cu mențiunea datelor și a scopului vizat, numai pentru motive justificate. și motive legitime, legate de situația dumneavoastră particulară, cu excepția cazurilor în care Feminism for Real demonstrează că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau că scopul este de a constata, exercita sau apara un drept in instanta. În caz de opoziție nejustificată, Feminism for Real are dreptul să prelucreze în continuare datele în cauză.

Citind acest document, ati luat la cunostinta si intelegeti ca datele personale furnizate catre Feminism for Real constituie elemente determinante pentru accesarea serviciilor oferite de Feminism for Real si/sau desfasurarea activitatii comerciale/contractuale.

Dacă dumneavoastră, direct sau prin reprezentant, vă exercitați drepturile menționate mai sus, în mod evident nefondat, nejustificat sau excesiv, mai ales din cauza caracterului repetitiv, Feminism for Real poate:

fie să percepe o taxă rezonabilă ținând cont de costurile administrative pentru furnizarea informațiilor sau comunicării sau pentru luarea măsurilor solicitate;

sau refuză să dea curs cererii.

De asemenea, in cazul in care persoanele vizate, direct sau prin reprezentant, isi exercita dreptul de opozitie in mod evident nefondat, nejustificat sau excesiv, in special datorita caracterului lor repetitiv, Feminism for Real este indreptatit sa ia in considerare Contractul incheiat cu Feminism for Client. Real de jure încetat, fără nicio altă formalitate sau intervenție a instanțelor judecătorești, cu excepția unei sesizări prealabile.

De asemenea, aveți dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere și de a depune o cale de atac.

10. Cum vă puteți exercita drepturile?

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa Specialistului de Date Personale din cadrul Feminism for Real cu o cerere scrisă, datată și semnată la adresa de e-mail: rafia@tudor-communication.ro sau la următoarea adresă de corespondență: Adresa este pe strada Matei Voievod, București. La cerere va fi atașată o copie lizibilă a actului de identitate al semnatarului.